De Lev Methodiek

De Lev Methodiek

Leer het kind beter begrijpen en achterstanden te voorkomen en/of te verhelpen.

Leer en Voel methode

Kinderen die heel gevoelig zijn leren vaak in beelden. Ze leren anders dan het onderwijssysteem soms hen aanbiedt. De methode Leer en Voel maakt dan ook het uniek om het visuele leren met het voelen van het lichaam te integreren.

Wil je als ouder of leerkracht beter de visuele kinderen begrijpen en begeleiden dan is de Leer en Voel methode een basis tot het verdere leren in de schoolcarrière van je kind.

De benoeming van op deze manier leren noem je ook wel: Beelddenken, visueel leren kind.

Herken je dat ook?

 • Snel overprikkeld
 • Last van lipjes in de kleding.
 • Goed beelden onthouden.
 • Laat leren lopen.
 • Rijke fantasie; tekent graag
 • Onduidelijk handschrift.
 • Omdraaien van letters en cijfers.
 • Wiebelt veel.
 • Eerst doen, dan denken.
 • Opeens een vaardigheid beheersen.
 • Vage middenweg niet accepteren.
 • Moeite met plotselinge veranderingen
 • Dromer of juist snel afgeleid
 • Verlengde instructie nodig.
 • Denkt in beelden.

Beelddenkers lopen risico op een leerachterstand en onderpresteren!

Als niet (tijdig) vastgesteld wordt dat jouw kind een beelddenker is, zal jouw kind het in zijn of haar schoolperiode moeilijker hebben om de lesstof goed te verwerken in vergelijking met klasgenoten. Bij kinderen met een “gemiddelde” intelligentie ontstaat dan langzaam aan een leerachterstand, die niet of moeilijk is weg te werken. Soms wordt ten onrechte gedacht aan dyslexie of dyscalculie.

Je kan al heel jong signaleren dat jouw kind visueel leert en graag het lichaam erbij wil gebruiken. Uit mijn 20 jaar ervaring als leerkracht en expertise op het gebied van Hooggevoelige, Beelddenkende, visuele kinderen zie ik dat kinderen baat hebben bij beelden, voelen en bewegend leren.

Voordeel voor de leerkracht:

 • De leerkracht zal dan op een andere manier de leerstof het kind kunnen aanreiken.
 • tools om te begeleiden vanuit een beeldende vorm.
 • kind begrijpen in gedrag.
 • Zelf veel plezier in lesgeven krijgen.

Voordeel voor de ouder:

 • Je kan je kind beter helpen bij huiswerk.
 • Je begrijpt het gedrag van je kind beter.
 • Je kan je kind sneller voorbereiden op verandering.
 • plezier in de relatie met je kind.

Voordeel voor het kind:

 • Rust in het gedrag.
 • Het kind voelt dat hij gezien wordt.
 • Zelfvertrouwen verhoogd.
 • Resultaat verhogend.

Lees en Vertrouw methode

Vaak zie je dat kinderen in groep 2 het beginnende geletterdheid nog niet oppakken. Dat komt omdat de hersenen van het kind nog niet rijp zijn om hun visuele manier van leren om te zetten naar woorden. Het schoolsysteem gaat bij kinderen soms te snel. Dan kan je je afvragen is mijn kind wel schoolrijp.

De Lev methode helpt jou kind om de opstap te maken naar schoolrijp oftewel leerrijp. In groep 3 komt dat vaak aan het licht rond het eerste half jaar wanneer de dubbelklanken; eu, ui aangeboden worden. Kinderen raken in de war. Jouw kind leert waarschijnlijk graag in beelden en gebruikt daarbij graag het voelen van het lichaam.

Herken je het volgende?

 • Begint enthousiast aan groep 3 maar…
 • Thuis driftbuien
 • Buikpijn
 • Vermoeidheid
 • Omdraaien van klanken
 • Lezen komt moeizaam op gang
 • Lezen vind je kind stom
 • extra instructie op school en thuis
girl in pink sweatshirt

Wat maakt de Lees en Vertrouw methode zo uniek?

Het kind wordt in de begeleiding meegenomen door verschillende basis fases.

 1. Uitleg wat beelddenken is. Informatie op juiste manier ordenen, opslaan en onthouden.
 2. Lateralisatie; Het stimuleren van de werking tussen linker en rechter hersenhelft.
 3. Taal: het alfabet; Letters automatiseren
 4. Lezen van teksten; redzaamheidslezen; lezen wat er staat. Opstap naar het begrijpend lezen maken ipv snel lezen.
 5. Plezier in lezen vervorderen
 6. woordbeelden in beeld; spelling woordpakketten
 7. Sociaal emotionele triggers die het kind zichtbaar maakt of tegen aanloopt. Deze loopt door de coaching heen. Verder hulpvraag gebieden kunnen altijd bekeken worden.
 8. Verder kunnen er nav de hulpvraag naar andere leergebieden worden gekeken; Begrijpend lezen,
  Cijfers: cijferveld, tafels en het automatiseren van sommen, Klokkijken: analoog en digitaal.

Naast het begeleiden van het kind zal de ouder ook worden begeleidt door de volgende fases heen:

 • Begeleiden binnen de hulpvraag van de ouder dmv theorie Lev methode en systemisch werk. Hierdoor krijgt ouder ook visueel inzicht in de situatie die het kind vanuit bepaald gedrag aanreikt. Zie oudercoaching

Bekijk hier de video van mijn persoonlijke ervaringsverhaal van dyslexie-counseling met mijn zoon Mees

Achterstanden voorkomen en/of verhelpen kan met de Lev methode:

Vergoeding:  Scholen krijgen NPO subsidie om achterstanden weg te werken tijdens de Coronatijd. Doe een beroep op deze subsidie voor je kind. Vanuit PGB kan de Lev methode vergoed worden. Gemeente Amsterdam is je al voorgegaan.

Kind 6 sessies van een uur incl materiaal; € 499,- incl btw

Ouder coaching: € 95,- incl btw

Lokatie:

Praktijk Lev coaching; Mussenstraat 11 Hilversum

Op school van het kind; excl reiskosten.