Opgroeien met Lev

Gezinscoaching.
Met focus op de begeleiding van het kind binnen het gezin.

Herken je het volgende bij je kind: 

 • Driftbuien, 
 • Vermoeidheid, 
 • Buikpijn, 
 • Moeite met eten, 
 • Slapeloosheid, 
 • Verdriet, 
 • (Faal)angst,
 • Pesten of gepest worden, 
 • Geen nee kunnen zeggen, 
 • Over de grenzen van zichzelf of een ander gaan, 
 • Onzekerheid, 
 • Overprikkeld 
 • Of……

Kinderen opvoeden gaat verder dan alleen de ouders, je hebt er een heel dorp, de wereld voor nodig.

De hele leefomgeving van je kind is van invloed om in verbinding te staan met je kind. Als er één omgevingsfactor uit balans is, heeft dat invloed op alle gebieden rondom je kind. Om tot volle bloei te kunnen komen, mag je je kind dan ook echt centraal zetten. Dit gun je toch elk kind? 

Bij Lev werk ik met ouder en/of kind. We beginnen met de hulpvraag van de ouders. Ik maak gebruik van de Reversie Methode®. Deze methode biedt ouders een kijkje in de spiegel van hun kind. Ik vertaal dmv het werken met poppetjes, ook wel systemisch werken genoemd, wat de onbewuste boodschap is van jouw kind vanuit de hulpvraag van de ouder. Door hiermee zelf ook aan de slag te gaan beweegt je kind mee. Er ontstaat ontspanning en rust bij ouder en nog fijner bij je kind. 

Tijdens de therapie met je kind, maak ik gebruik van creatieve materialen om het verhaal van je kind in beeld te brengen.  Dit geeft mooie onderliggende dynamieken en signalen van wat er allemaal speelt bij je kind. 

Sta je op het punt om vanuit Lev te gaan kijken wat jouw kind je te vertellen heeft?

Lev betekent ‘de verbinding met het hart’. Ik vind het belangrijk om de balans in onszelf te vinden, door vanuit ons hart te leven. We zijn een voorbeeld voor onze kinderen en kunnen op die manier de wereld verzachten. Bij Lev coaching kijken we samen naar jouw kind en luisteren we naar wat het jou (en zichzelf) te vertellen heeft.

Heb jij het Lev om een kijkje in je hart te nemen? Ik help je graag! Neem contact met mij op en we gaan samen aan de slag!

Klein kijkje in de vele creatieve materialen afgestemd op jouw kind. Dit doe ik op mijn intuïtie en vooral mee voelen wat jouw kind nodig heeft.

Systemisch werken met Poppetjes

We leven allemaal in systemen zoals onze families, werk, vrienden. Veel van onze onbewuste overtuigingen patronen en gedrag kan je terug vinden in je eigen systeem van herkomst. Overtuigingen, gedrag en patronen die we ons eigen hebben gemaakt kunnen van grote invloed zijn op het gedrag van je kind. Door met poppetjes te werken maak ik samen met de ouder en het kind de binnenwereld, je onbewuste, zichtbaar. 
Doormiddel van het gebruik maken van visuele werkvormen vallen er snel puzzelstukjes op zijn plaats en ontstaat er rust.

Buts en Bofn

Methodiek Buts en Bofn maakt gevoelens en gedachten visueel, geeft inzicht en helpt verandering in gang te zetten. Gevoelens uiten zonder hier direct woorden aan te hoeven geven. Is er een hulpvraag en is het lastig deze helder te krijgen? Is het moeilijk om door te dringen tot de kern van het probleem? Maak onderscheid en verbinding tussen gedachten en gevoelens. Zo kom je snel tot de kern van het probleem en wordt de hulpvraag beantwoord. 

Prikkelstorm
coachingkaarten

Dit zijn krachtige kaarten die kinderen inzicht geven in hun eigen manier van doen in hun omgeving. De kaarten zijn beeldend en maken zichtbaar welke gevoelens onder hun gedrag kunnen zitten. Deze kaarten kun je thuis samen met je kind en het Prikkelstorm voorleesboek lezen. Het is een prachtige langdurende verbinding met nieuwe inzichten, tijdens de coaching en daarna, thuis en op school. Het boek “Overprikkeling bij kinderen” ontvang je bij een Lev traject. 

Jeugd Breincoach
De executieve functies om tot leren te komen! Begeleiden van tot leren komen van het kind

“Alleen intrinsieke verwachtingen, verwachtingen van het kind zelf uit, bepalen uiteindelijke schoolsucces. Intrinsieke verwachtingen ontwikkelen zich in een stimulerende, kind-volgende omgeving, waarbij je mag worden wie je bent, op jouw manier en in jouw tijd. Verwachtingen van buitenaf verlammen.” Sieneke Brouwer; universitair hoofddocent bij de faculteit der Medische-wetenschappen en bijzonder hoogleraar Spraak-en taalstoornis bij kinderen.

Herken je het kind dat:

 • ontzettend zijn best doet maar de resultaten blijven achter.
 • zijn gedachten alle kanten op gaat en zich lastig op werk kan concentreren.
 • beweeglijk in de klas waardoor hij zichzelf en omgeving stoort
 • dicht klapt in de groep en/of stress ervaart in het leren
 • diagnose AD(H)D, ASS, hoogbegaafdheid, dyslexie en dyscalculie
 • en vele andere verhalen waardoor het kind niet tot zijn recht komt vanuit intrinsieke beweging om tot leren te komen.

Ik ben ervan overtuigd dat ieder kind kan en wil leren. Ieder op zijn eigen manier en tempo van binnenuit.

Lev coaching brengt de ontwikkelgebieden die nodig zijn om tot leren te kunnen komen in kaart.

Lev coaching onderzoekt samen met u en uw kind wat uw kind nodig heeft om tot een optimale leer -en persoonlijke ontwikkeling te komen. Hierbij wordt gekeken naar belemmerende factoren, maar vooral ook naar de mogelijkheden die uw kind heeft.

De begeleiding richt zich op de ontwikkeling van de executieve vaardigheden. Dit zijn vaardigheden heeft uw kind nodig om doelen te kunnen realiseren, het reguleren en begrijpen van gedrag. Deze vaardigheden ontwikkelen kinderen in hun brein van achter naar de voorkant van hun brein. Ieder gebied heeft een andere functie. Uit onderzoek is gebleken dat de executieve functies bij niet alle kinderen goed ontwikkeld zijn en kinderen tot leerproblemen aanlopen op school.

Lev coaching werkt met het EVO model (executieve vaardigheden in het onderwijs) dat uit 6 domeinen bestaat in verschillende kleuren. Deze domeinen zijn met elkaar verbonden. Voor het uitvoeren van de verschillende taken zijn ook verschillende vaardigheden nodig. 

Domeinen:

 • Planning en organisatie
 • Concentratie en werkgeheugen
 • Impulsbeheersing en emotie regulatie
 • Motivatie en doorzetten
 • Zelfbeeld en metacognitie
 • Flexibiliteit en gedragsverandering

Wat zou uw kind geholpen zijn als hij een stevige basis ervaart in zichzelf waardoor het op school makkelijker gaat. Hij onthoudt beter de lesstof, hij kan zich op zijn werk concentreren, heeft meer inzicht gekregen op zijn eigen handelen en weet wat hij nodig heeft om tot leren te komen.

Het zelfvertrouwen groeit en er ontstaat een intrinsiek motivatie waardoor leren makkelijker en leuker wordt.

Als je vertrouwen hebt hoef je niet de hele trap te zien om de eerste stap te zetten.

(Martin Luther King)